Moderne verwarming wordt bevorderd

Een efficiënt verwarmingssysteem zorgt voor lage energiekosten en een enorme ontlasting van het milieu. Zo is de energieopwekking uit hernieuwbare energieën (lucht of zon) voor nieuwe gebouwen en renovatieprojecten een belangrijk instrument om huiseigenaren te stimuleren om te investeren in hernieuwbare warmte en wordt daarom financieel ondersteund door subsidieprogramma's van de staat of de gemeente. Met de huidige steunmaatregelen van het Federaal Bureau voor Economie en Exportcontrole (BAFA) probeert de staat de klimaatdoelstellingen op de brede SHK-markt te stimuleren; gebouwen zijn immers goed voor bijna 40% van het energieverbruik en ongeveer een derde van de Co²-emissies. Terwijl het aandeel van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (PV-systeem) voortdurend toeneemt, biedt de verwarmingssector een enorm potentieel en de grootste vraag. Zo moeten oude verwarmingssystemen geleidelijk aan worden vervangen door moderne verwarmingstechnologie.

Op dit moment zijn de forfaitaire subsidies gewijzigd, zodat nu de gehele modernisering van de verwarming wordt gesubsidieerd met procentuele subsidies. Naast de aanschafkosten voor de nieuwe verwarmingsinstallatie kunnen de installatie en alle bijbehorende maatregelen, inclusief de afvoer van de olietank, schoorsteenrenovatie, installatiekosten en pro rata kosten voor bijvoorbeeld een paneelverwarmingssysteem en een bufferopslagtank als pakket worden geclaimd en zo kunnen gebouweigenaren profiteren van subsidies tot 45%!

Ook als u op het eerste gezicht alleen "ketel", "gasverwarming" of "warmtepomp" mag lezen in verband met de nieuwe subsidies; ook de installatie en ombouw van en met paneelverwarmingssystemen horen in de subsidiepot thuis. Immers, als laagtemperatuursysteem vormt alleen paneelverwarming de basis voor een efficiënt verwarmingssysteem met regeneratieve energiegeneratoren. Alleen met een paneelverwarmingssysteem is het mogelijk om het beste rendement te behalen door de lage aanvoertemperaturen.

En als de warmtepomp en het ventilatieapparaat (decentraal of gecentraliseerd systeem) samen op het gebied van regeltechniek worden gebruikt, , kunnen ook hier tot 45% van de investeringskosten worden vergoed in het kader van het programma "Verwarming met hernieuwbare energieën" van het Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

ZEWOTHERM biedt een complete service uit één hand en tegelijkertijd een aantal in aanmerking komende pakketten. Onze centrale en decentrale ventilatie-units en premium warmtepompen voldoen aan de huidige BAFA-eisen en behoren daarom tot de gesubsidieerde producten binnen het klimaatpakket.

Het BAFA-investeringsprogramma met de ketelvervangingspremie

Een subsidie van 20-45% van het investeringsbedrag is hier beschikbaar, dit omvat ook de paneelverwarming. Een van de voorwaarden hiervoor is het hydraulisch uitbalanceren van het verwarmingssysteem. De subsidie heeft betrekking op ALLE subsidiabele kosten, ergo ook de aankoopkosten van het gesubsidieerde systeem en de nodige bouwkundige maatregelen en investeringskosten (bv. ... optimalisering van het verwarmingsdistributiesysteem, bijvoorbeeld door middel van hydraulische balancering en de installatie van paneelverwarming.

Warmtepompen worden gesubsidieerd als ze bijvoorbeeld worden gebruikt als een warmtedistributiesysteem voor paneelverwarming.

KfW-promotie

Iedereen weet van KfW promotie. Want niet alleen het nieuwe verwarmingssysteem, maar ook veel begeleidende maatregelen worden bevorderd door middel van leningen. Naast andere begeleidende bouwmaatregelen subsidieert de lening ook de installatie van een paneelverwarmingssysteem. Afhankelijk van het bouwjaar en de energetische isolatiewaarde van de woning is een groot aantal leningen of investeringssubsidies beschikbaar, zodat een nauwkeurige analyse en evaluatie van de subsidiabele maatregelen en de aan de subsidies verbonden voorwaarden wordt aanbevolen.

Gemeentelijke steunprogramma's

Om jonge gezinnen in het gebied te houden of te lokken, bieden veel steden en gemeenten een aantrekkelijk ondersteuningsaanbod. Het kan bijvoorbeeld gaan om enkele duizenden euro's aan grondkortingen op stedelijke bouwgrond voor bouwgezinnen, leningen voor gezinnen met ten minste drie kinderen, contante subsidies voor een specifiek ontwikkelingsgebied en gratis kleuterschoolplaatsen. Sommige lokale overheden belonen ook energie-efficiëntie, bijvoorbeeld met subsidies voor thermische isolatie, subsidies voor de bouw van nieuwe gebouwen en subsidies voor de bouw van nieuwe gebouwen. voor energieadvies of een bonus voor verwarmingsoptimalisatie en Zonne-energie.

De belastingaftrek voor energiegerelateerde renovatiemaatregelen

Naast de bestaande subsidieprogramma's kunnen ook fiscale subsidies worden aangevraagd. Volgens §35c van de wet op de inkomstenbelasting kan 20% (maximaal 40.000 euro per woning) van de uitgaven voor de modernisering van de energiehuishouding in koopwoningen in drie jaar tijd van de belasting worden afgetrokken. Deze belastingaftrek is van toepassing als de renovatie/optimalisatiemaatregelen ouder zijn dan twee jaar. In aanmerking komen individuele maatregelen die ook door de KfW als voor promotie in aanmerking komend worden aangemerkt, met inbegrip van paneelverwarming en -koeling. De maatregelen voor de energie-efficiënte renovatie van gebouwen zijn beperkt tot de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2029. De geplande duur van 10 jaar biedt de mogelijkheid om de sector van de energie-efficiënte renovatie van gebouwen aan te passen aan de toenemende vraag naar energie-efficiënte renovatie en om overeenkomstige capaciteiten op te bouwen.

Subsidies van de deelstaten

Sommige deelstaten bieden aantrekkelijke subsidies voor bouwprojecten. Dit zijn vaak subsidies voor bijzonder energie-efficiënte technologie, waarvan met name jonge paren en gezinnen kunnen profiteren. In de meeste deelstaten zijn er inkomenslimieten vastgesteld voor het verstrekken van leningen. In de meeste gevallen geldt dat hoe lager het inkomen, hoe hoger de lening en hoe lager de rente. Wie een subsidie ontvangt voor welk bouwproject, hangt af van verschillende factoren die van staat tot staat en van programma tot programma verschillen.

Advice

Let op: wij hebben de hier gepubliceerde informatie en gegevens met zorg samengesteld, maar kunnen de juistheid en volledigheid van de informatie niet garanderen. U kunt juridisch bindende informatie krijgen van de in elk geval genoemde instellingen.

BAFA-ondersteuning

Het Federaal Bureau voor Economie en Exportcontrole (kortweg BAFA) is een hogere federale instantie binnen de portefeuille van het Federaal Ministerie van Economie en Energie (BMWi). Het kantoor ondersteunt het gebruik van hernieuwbare energieën en verstrekt aantrekkelijke investeringssubsidies. Het bevordert met name het gebruik van bijzonder efficiënte warmtepompen.

www.bafa.de

Federale Warmtepomp Associatie

Het BWP vertegenwoordigt de belangen van de warmtepompwaardeketen. Hier vindt u gedetailleerde informatie over hoe het werkt, over subsidieprogramma's en vooral over de status van het huidige subsidiebeleid met alle mogelijkheden die landelijk beschikbaar zijn. ZEWOTHERM is lid van de Federal Association for Heat Pumps. .

www.waermepumpe.de

Steunprogramma's van de KfW-Bank

KfW, de eigen promotiebank van de federale overheid, financiert de bouw en aankoop van energie-efficiënte gebouwen, energiezuinige renovatie en ombouw en het gebruik van hernieuwbare energieën met uitgebreide promotiefondsen.

Deze financiële steun kan de vorm aannemen van een subsidie of een lening, afhankelijk van het promotieprogramma. De ondersteuning is altijd gekoppeld aan voorwaarden (bijv. KfW Efficiency House), die meestal verder gaan dan de wettelijk vastgelegde minimumnorm. In het geval van isolatie, bijvoorbeeld, de normen van de verschillende KfWkunnen efficiëntiewoningen worden bereikt die veeleisender zijn dan die welke door de Duitse energiebesparingsverordening (EnEV)/ Gebouwenergiewet (GEG) worden voorgeschreven. Er zijn een groot aantal steunprogramma's, die hier allemaal worden samengevat.

www.kfw.de