Procedure ZEWOTHERM warmtepompen noodbediening

  1. Om de noodbediening te activeren, drukt u kortstondig op de OK-toets.
  2. Nu u zich in het menu van de warmtepomp bevindt onder de puntonderhouds-/bijzondere bediening kan de noodbediening worden in-/uitgeschakeld.
  3. Druk nu nogmaals kort op Ok totdat Off / On knippert, noodbediening AAN.
  4. Schakel de noodbediening in // Nu verschijnt links op het display een moersleutel.
  5. Door twee keer op ESC te drukken, komt u linksonder in de statusweergave van de WP terecht, de noodmodus is nu actief.