Procedure ZEWOTHERM warmtepompen noodbedrijf

  1. Druk kort op de OK-knop om de noodmodus te activeren.
  2. U bevindt zich nu in het warmtepompmenu onder het punt Onderhoud / Speciaal bedrijf, noodbedrijf kan worden in-/uitgeschakeld.
  3. Druk nu weer kort op Ok tot Uit / Aan knippert, noodbediening AAN.
  4. Noodbediening inschakelen // Nu verschijnt links in het display een moersleutel
  5. Door twee keer op ESC te drukken, geeft het statusdisplay van de WP linksonder de noodbediening weer.