Onbeperkte energie voor uw huis

Vooral in nieuwe gebouwen kan de energievraag en -aanbod vanaf het begin worden gepland. Het doel van de federale regering is dus een concrete en controleerbare besparing van primaire energie (bv. olie of gas) zowel in de industrie als in de nieuwe woningbouw. Deze doelstellingen zijn onder andere vastgelegd in de Energiebesparingsverordening (EnEV)/ Gebouwenergiewet (GEG), die strenge eisen stelt aan de efficiëntie van nieuwe gebouwen. Deze eisen worden echter steeds strenger. Sinds 2016 voldoen bijvoorbeeld condensatieketelverwarmingssystemen niet meer aan de EnEV/ GEG specificaties, zelfs niet meer in combinatie met warmwaterverwarming op zonne-energie, wat betekent dat gebouweigenaren extra moeten investeren in gebouwisolatie of complexe gebouwdiensten om de EnEV-/ GEG-norm te bereiken.

Een lucht/water- of grond/water-warmtepomp voldoet zelfs als stand-alone technologie probleemloos aan deze strenge EnEV-/ GEG-eisen en vermindert daardoor - ondanks een maximaal rendement - de planningsinspanning en het investeringsvolume.

De andere voordelen van de warmtepomp zijn:

Benefits

 • Bescherming van het milieu en de hulpbronnen
 • Onafhankelijkheid van olie- of gasimporten
 • De warmtepomp heeft de hoogste klasse in het energie-efficiëntie-etiket van alle verwarmingssystemen
 • Verwarmings- en koelfunctie mogelijk
 • Duidelijk geordende ruimtebehoefte
 • Mogelijkheden voor overheidsfinanciering
 • De hogere investeringskosten op korte termijn worden snel afgeschreven en bieden een kostenbesparing op lange termijn.

Een warmtepomp kan echter ook bij renovatieprojecten het "oude" verwarmingssysteem gemakkelijk vervangen; de voordelen blijven dus bestaan in de renovatiesector.

Benefits

 • Een warmtepomp verhoogt de waarde van het gebouw op de lange termijn.
 • Levert feel-good warmte zonder verbranding: geen roet, geen vuil, geen stank.
 • Het zorgt voor aantrekkelijke overheidssubsidies voor de vervanging van verwarmingssystemen.
 • Geen brandstofopslag meer en geen gevaar meer voor verbranding in huis! - Eindelijk ruimte voor een wijnkelder, een feestje of een fitnessruimte.
 • Meer levenskwaliteit: comfortabele warmte en aangename koeling vanuit één apparaat.

En last but not least:

Elektriciteit wordt steeds groener - en daarmee de warmtepomp! Maak van de gelegenheid gebruik om uw eigen claim op "ENERGY" te maken. ZICH ERVAN BEWUST. LIVE" meer en meer!

Advice

Innovaties van de EnEV/ GEG sinds 2016

De primaire energiefactor voor elektriciteit is sinds 2016 1,8, maar zelfs huizen die voor 2005 zijn gebouwd volgens de toen geldende EnEV-/ GEG-norm voldoen nog steeds zonder problemen aan de primaire energiespecificaties voor 2016. Vanaf 2021 geldt dan de laagste energienorm van de EU voor alle nieuwe gebouwen. De daarvoor geldende richtwaarden worden eind 2018 gepubliceerd.

Vanaf 2016 gelden ook strengere eisen voor de energiekwaliteit van de gebouwschil. De maatstaf hiervoor is het "specifieke transmissiewarmteverlies in verband met de warmteoverdrachtsperimeter" van een te bouwen woongebouw. Deze gemiddelde warmtetransmissiecoëfficiënt mag dan niet hoger zijn dan de overeenkomstige waarde van het desbetreffende referentiegebouw.

De ontmantelingsverplichting voor oude ketels werd ook uitgebreid. Olie- en gasgestookte ketels die vóór oktober 1985 (voorheen 1978) zijn geïnstalleerd, mogen niet meer worden gebruikt. In het algemeen hebben nieuwere gas- en oliegestookte ketels nu ook de verplichting om na 30 jaar in bedrijf te zijn geweest, te worden ontmanteld. Lage temperatuur- en condensatieketels worden echter niet beïnvloed. Er zijn geen nieuwe eisen voor bestaande gebouwen, behalve een preciezere specificatie voor het aanbrengen van warmte-isolatie op de bovenverdieping.

Met extreem lage bedrijfskosten van slechts 1 kWh energie kan tot 5 kWh warmte worden opgewekt; en deze "kosten" worden verder gereduceerd in combinatie met het gebruik van uw eigen elektriciteit, bijv. door een PV-systeem - de ZEWOTHERM warmtepompen hebben een SG-ready functie.

De onafhankelijkheid van stijgende kosten en afnemende middelen wordt aangevuld met de lage jaarlijkse exploitatiekosten. Bovendien is er geen sprake van een verbrandingsproces, waardoor de stikstofoxiden en andere schadelijke stoffen in het milieu worden gespaard.

Hierdoor zijn er geen kosten voor schoorsteenvegers, is er geen onderhoud nodig en is er geen vervuiling in het huis. Bovendien vereist de moderne warmtepomptechniek met lucht/watertechniek geen dure voorbereidende werkzaamheden, omdat dure grondboringen niet meer nodig zijn.

De warmtepomp vermindert aantoonbaar het gebruik van primaire energie en beschermt het milieu door een aanzienlijke CO2-uitstoot in vergelijking met conventionele brandstoffen zoals olie of gas.