De werkingswijze

De ZEWOTHERM warmtepompen zijn lucht-water warmtepompen die hun energie aan de buitenlucht onttrekken. In combinatie met een energiezuinig systeem (oppervlakteverwarming via vloer, wand of plafond) werken ze bijzonder efficiënt en besparen ze kosten. De technologie is schoon en vooral natuurlijk. Zonder roet, rook, stof of plaatselijke verbranding geeft de warmtepomp emissievrije warmte om zich goed te voelen op de belangrijkste plek ter wereld - uw eigen huis.

De werking van een warmtepomp is vergelijkbaar met die van een koelkast. Terwijl koelkasten warmte onttrekken aan voedsel en deze warmte via de achterkant van de koelkast weer in de ruimte afgeven, werkt een warmtepomp precies andersom: zij haalt de vrij beschikbare thermische energie uit de bijna onuitputtelijke buitenlucht en brengt deze op een temperatuurniveau dat nodig is om een huis te verwarmen (verwarming en sanitair warm water).

De ZEWOTHERM warmtepompen bestaan uit een buiten- en binnenunit, die via koelleidingen met elkaar verbonden zijn. De buitenunit zuigt de buitenlucht aan via een ventilator en geleidt deze via een verdamper. Daarbij wordt de warmte aan de buitenlucht onttrokken. De aldus gewonnen energie wordt vervolgens overgebracht naar het verwarmingswater in de binnenunit en gebruikt voor verwarmingsdoeleinden.

Het koelmiddelcircuit

Het koudemiddelcircuit is verdeeld in vier hoofdcomponenten om de teruggewonnen energie van de buitenlucht naar de binnenunit van de warmtepomp te transporteren.

  1. Verdamper: De thermische energie in de buitenlucht zorgt ervoor dat het koudemiddel R 410A, dat een zeer laag kookpunt heeft, verdampt en in de warmtepomp circuleert (milieuvriendelijk).
  2. Compressor: De elektrisch aangedreven compressor brengt het verdampte en dus gasvormige koelmiddel op een hoge druk. Dit veroorzaakt een aanzienlijke verhoging van de temperatuur van het koudemiddel.
  3. Condensor: De thermische energie - nu op een hoog temperatuurniveau - wordt overgedragen aan het verwarmingswater. Het gasvormige koudemiddel verandert zijn aggregatietoestand terug in vloeistof.
  4. Expansieklep: In het expansieventiel wordt de druk van het koudemiddel verlaagd en keert zo terug naar de oorspronkelijke waarden in temperatuur en druk.