ZEWO ZOOFDPLAATSTATTEN

Veilig voorzien van water en warmte

Het behoud van de drinkwaterkwaliteit in woongebouwen en het waarborgen van de moderne comforteisen stellen steeds hogere eisen aan de planning en uitvoering van de voorzieningssystemen. Naast een betrouwbare warmwatervoorziening moeten de systemen zorgen voor een onopvallende en automatische warmtelevering. Voor centrale warmwatersystemen worden minimumtemperaturen geregeld (uitlaattemperatuur minstens 60°C, circulatieterugloop minstens 55°C), wat kan leiden tot hoge warmteverliezen in de gebouwen en tot inefficiënte warmtetoevoersystemen. Met name lokale en stadsverwarmingsleveranciers staan door deze hoge retourtemperaturen voor grote uitdagingen. De bewoners/eigenaars moeten rekening houden met hogere investeringskosten, hogere energie- en waterverbruikswaarden, soms gecompliceerde leidingtrajecten en beperkt comfort in de watervoorziening.

De decentrale huisstations van ZEWO Loft combineren de voordelen van centrale warmteopwekking en decentrale warmwaterbereiding. In appartementsgebouwen met meerdere verdiepingen en/of in appartementencomplexen zorgen ze voor een individuele, vraaggestuurde en vooral hygiënische warmwaterverwarming en -voorziening. Zo is elke wooneenheid uitgerust met het eenvoudig te installeren huisstation, dat het drinkwater in continubedrijf verwarmt door middel van de modernste platenwarmtewisselaars, het water uit de toevoerleiding voor verwarmingsdoeleinden haalt en het naar het bijbehorende verwarmingscircuit voert.

De ZEWO Loft huisstations in de uitvoeringen PREMIUM en OBJECT bieden een intelligente techniek, die dankzij de modulaire opbouw voor elk bouwproject individueel inzetbaar is. Compact uitgerust met alle noodzakelijke componenten zoals systeemverdelers, drinkwatercirculatiesysteem, verwarmingscirculatiepomp en andere montageonderdelen, worden ze optimaal in opbouw- of inbouwkasten gemonteerd. De gebruiker en/of eigenaar profiteert van maximale energie-efficiëntie en eenvoudige, op de vraag gebaseerde facturering voor energie en water zonder meters in keuken en badkamer.

Benefits

  • 20 % lagere bijverwarmingskosten in vergelijking met de centrale warmwaterbereiding
  • Geen onderzoeksplicht volgens DVGW vanwege decentrale watervoorziening
  • Individueel, hoog warmwatercomfort
  • Eenvoudige ingebruikname
  • Lage onderhoudskosten
  • Compact ontwerp
  • Voor nieuwe en oude gebouwen

Advice

Aan de drinkwaterverordening wordt geacht te zijn voldaan als de "erkende regels van de techniek" in acht worden genomen bij de waterwinning, -behandeling en -distributie. Deze zijn duidelijk gedefinieerd in DVGW AB 551. De decentrale ZEWO Loft huisstations zijn vrijgesteld van deze onderzoeksverplichting (leidingvolume < 3 liter). Ze houden rekening met de hoge eisen van de drinkwaterhygiëne of de (aangescherpte) wettelijke voorschriften voor meergezinswoningen enerzijds en de comforteisen en individualiteit van moderne huurders anderzijds.