Duurzaamheid

Toegewijd aan het milieu.

Met alle diversiteit in de systemen verliezen we nooit de essentie en de waarden van ons denken en handelen uit het oog. Wij staan voor verantwoord handelen ten opzichte van mensen, milieu en hulpbronnen. Voor ons als middelgroot familiebedrijf is duurzaamheid altijd een van de hoekstenen van onze bedrijfsfilosofie geweest. Langdurig denken en handelen, het nemen van verantwoordelijkheid in maatschappelijke vraagstukken, betrouwbaarheid voor zakenpartners en medewerkers worden gecultiveerd en verder ontwikkeld met het oog op toekomstige generaties.

Volgens het motto "Vermijden. Verminder. Recycelen", omvat verantwoord milieubeheer alle gebieden van het bedrijf, van productontwikkeling, inkoop van grondstoffen, productie en logistiek tot productrecycling. ZEWOTHERM handhaaft de wettelijke voorschriften als een minimumvereiste en streeft naar een hoog en duurzaam niveau van milieubescherming in de gehele groep van ondernemingen.

Bovendien spreekt het voor zich dat we onze producten regelmatig aan kwaliteitscontroles onderwerpen om hun ecologische veiligheid te garanderen. Onze EPS-isolatieplaten worden sinds medio 2014 met Polymeer-FR vervaardigd. Na hernieuwde tests werd bevestigd dat onze EPS-isolatiematerialen geen HBCD bevatten en dus geen aparte afvoer nodig hebben. Daarnaast proberen we ook de productie van drukwerk zoveel mogelijk te beperken, ook in het belang van het milieu. Alle bedrijfsrelevante informatiedocumenten zijn daarom als download beschikbaar en kunnen op verschillende platformen als werkdocumenten zoals OXOMI worden geraadpleegd.

Als u nog vragen heeft over de milieuvriendelijkheid van onze producten, helpen onze medewerkers u graag!

Economisch denken en handelen

Leven & werken in balans

We werken voortdurend aan een evenwicht tussen economische, ecologische en sociale doelstellingen. Energie-efficiëntie, bescherming van het milieu en hulpbronnen zijn dus niet alleen de eisen die we stellen aan onze verwarmings- en energiesystemen bij het latere gebruik, maar ook al bij de aankoop van grondstoffen en primaire materialen en bij de productie van componenten. Onze producten worden vervaardigd op moderne productiefaciliteiten die op een energie-efficiënte en kostenbesparende manier werken.

Zo vormen onze grondstoffen polyurethaan, geëxpandeerd polystyreen en polyethyleen de ideale basis voor maximale isolatiewaarden bij minimale dikte. Hieruit volgt: Maximale energie-efficiëntie en kostenbesparing. De productie vindt plaats zonder afvalwater en volledig vrij van HCFK's, HFK's en HBCD. Dit betekent dat onze producten aan het eind van de dag perfect kunnen worden gerecycled en dat de energie die nodig is voor de productie wordt geleverd door ons eigen PV-systeem.

Ons credo - minimaal energieverbruik met een maximale benutting van het materiaal - wordt in stand gehouden door hoge recyclingpercentages en lage afvalvolumes. Onze geselecteerde leveranciers en partners op het gebied van logistiek en afvalverwerking dragen ook bij aan het milieubewuste productie- en afvalverwijderingsproces. Ze zijn vrienden van onze filosofie en daarom onvervangbaar voor ons werk.


We leven wat we doen:
Het systeemidee met Remagen als voorbeeld

Het hoofdkantoor in Remagen is natuurlijk gebouwd met het systeemconcept in het achterhoofd; ook de dagelijkse werkzaamheden zijn "systematisch", d.w.z. dat het energie- en milieubewustzijn wordt gewaarborgd door de interactie van goed doordachte systemen. Zo zorgen zeer efficiënte warmte-isolatie, krachtige warmtepompen, efficiënte oppervlakteverwarming en -koeling, gecontroleerde huisventilatie met warmteterugwinning en een 300 KWp fotovoltaïsch systeem ervoor dat het energieverbruik van gebouwen en de productie-, opslag- en logistieke hallen zeer laag is en dat er een goed binnenklimaat wordt gecreëerd.

Zo gebruiken we bijvoorbeeld de elektriciteit die door de PV-installatie wordt geproduceerd voor productie en continue werking; de zeer efficiënte warmtepompen zorgen voor warmte om zich goed te voelen op het werk. De gebouwen worden voortdurend van verse lucht voorzien via ons woonruimteventilatiesysteem met warmteterugwinning.