Vloerverwarming

Comfortabele en veelzijdige productoplossingen.

ZEWOTHERM

Welkom bij ZEWOTHERM, uw specialist voor complete energie- en verwarmingssystemen voor de gehele woning- en utiliteitsbouw. Onze productoplossingen maken het mogelijk om regeneratieve energie op te wekken, warmte op te slaan, te ventileren, te distribueren, te reguleren en te controleren in een compleet gebouw en dragen zo bij aan energiebewust leven, werken en welzijn.

Een warmtepomp bespaart bijvoorbeeld gemiddeld 2.310 kg Co² per jaar ten opzichte van een traditionele verwarmingsinstallatie op olie of gas; over een levensduur van 20 jaar betekent dit dat er ongeveer 46 ton minder CO² wordt uitgestoten. Een modern ventilatiesysteem helpt aantoonbaar tot 75% te besparen op de energie die letterlijk "uit het raam wordt gegooid" door conventionele ventilatie. En geen enkel ander systeem dan vloerverwarming verdeelt de milde stralingswarmte zo efficiënt en economisch.

Alles bij elkaar bieden de ZEWOTHERM systemen, naast de praktische installatie, het hoogste niveau van thermisch comfort, wat zichzelf meer dan terugverdient. Niet alleen voor je portemonnee, maar ook voor mens en milieu. Want de energieconversie is en blijft een belangrijk onderwerp. Helaas speelt het nog steeds een ondergeschikte rol in de woning- en utiliteitsbouw. Wij van ZEWOTHERM willen onze bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen die we onszelf hebben gesteld en willen we samen met u de energieconversie bevorderen. Dit kan alleen worden bereikt door efficiënte verwarmingstechnologie die functioneert in een systeemnetwerk.

Wij informeren u graag over de nieuwste energie- en verwarmingssystemen voor het hoogste wooncomfort. Overtuig uzelf van krachtige warmtepompen, comfortabele vloerverwarmingssystemen, doordachte woonruimteventilatieconcepten en intelligente regelingen.

Laten we samen onze verantwoordelijkheid nemen. Voor het leven, voor het milieu, voor het welzijn. energie. Bewust. Leven.

Het ZEWOTHERM systeemconcept

Geniet van warmte zonder zorgen.

De vraag waar een modern energiesysteem aan moet voldoen is eigenlijk heel eenvoudig: betrouwbaar en met het oog op de toekomst zorgen voor een gezond, slim binnenklimaat. De uitvoering is wat complexer. Alle componenten moeten perfect op elkaar afgestemd zijn om synergie-effecten te creëren die een soepele samenwerking tussen de systemen mogelijk maken. Een mix van bijvoorbeeld systeemcomponenten kan tot verrassingen leiden. Zo kan een oplossing die in eerste instantie als goed werd geclassificeerd (b.v. warmtepomp X hier, vloerverwarming Y daar) snel omslaan in een echte overlast als de toegepaste componenten niet perfect op elkaar aansluiten en letterlijk "oncontroleerbaar" zijn.

De oplossing: alles uit één hand! De energie- en verwarmingssystemen van ZEWOTHERM werken in een systeemnetwerk, dat niet alleen warmteopwekking, -opslag en -overdracht omvat, maar ook huisventilatie en slimme, variabele regeltechniek. Altijd met de garantie dat het ene systeemonderdeel perfect aansluit op het andere systeemonderdeel. Deze perfecte coördinatie leidt er uiteindelijk toe dat de interfaces zijn ontworpen met het oog op de bedrijfszekerheid en dat het systeemnetwerk in een ideale bedrijfstoestand verkeert. Dit maakt het ook gemakkelijker om een systeemlabel voor verwarmingssystemen te maken. Nog afgezien van het feit dat betrouwbare, overtuigende bedrijfswaarden al in de planningsfase beschikbaar zijn en het perfecte samenspel zich in het latere gebruik meer dan terugbetaalt.

Dit alles leidt niet alleen tot een betere levenskwaliteit en een aanzienlijk lager energieverbruik, maar verhoogt ook de duurzame waarde van een woning.

Diversiteit van de systemen. Perfect als geheel.

ZEWOTHERM biedt met perfect op elkaar afgestemde systeemcomponenten zorgeloze warmte voor het hele gebouw.

Het systeemconcept draagt ook bij in de samenwerking met alle partners. Zo profiteert de groothandel van verkoop- en informatieondersteuning en een omvangrijk leveringsprogramma; de installateur van een praktijkgerichte, efficiënte montage (desgewenst met voorafgaand advies en planning en ook montagehulp) en tenslotte de eindgebruiker/gebruiker van betrouwbare systeemtechniek inclusief een uitgebreide systeemgarantie!

Alles moet gewoonweg kloppen. Wij informeren, adviseren en plannen graag (persoonlijk) over het toekomstgerichte energie- en verwarmingssysteem van ZEWOTHERM. Voor een goed gevoel.

ZEWOTHERM bedrijfsfilm 2018