Klaar voor...

zukunftsorientierte Energie- und Wärmesysteme?

Effecten van de CORONA Crisis.

U vindt onze laatste acties in onze Nieuws.

Oppervlakteverwarming

Handige en veelzijdige productoplossingen.

Warmtepompen

Milieuvriendelijke en betrouwbare energie.

Woonhuisventilatie

Intelligente verseluchtsystemen.

Thuisstations

Individuele verwarming voor elk appartement

Samengestelde leidingsystemen

Alleen kwaliteit creëert veilige verbindingen.

ZEWO MultiFloor HKL

Nieuwe product video in ons Youtube kanaal.

Montageservice Paneelverwarming

Professionele en betrouwbare ondersteuning voor de handel

ZEWOTHERM.
Energie. Bewust. Levend.

Welkom bij ZEWOTHERM, uw specialist voor geïntegreerde energie- en verwarmingssystemen voor het hele huis en de gebouwentechniek. Onze productoplossingen maken regeneratieve energieopwekking, warmteopslag, ventilatie, distributie, regeling en controle van een compleet gebouw mogelijk en dragen zo bij tot energiebewust wonen, werken en welzijn.

Een warmtepomp bijvoorbeeld bespaart gemiddeld 2.310 kg CO² per jaar in vergelijking met een verwarmingssysteem op stookolie of gas; over een levensduur van 20 jaar betekent dit dat ongeveer 46 ton minder CO² wordt uitgestoten. Een modern ventilatiesysteem helpt aantoonbaar tot 75% van de energie te besparen die door conventionele ventilatie letterlijk "uit het raam wordt gegooid". Bovendien verdeelt geen enkel ander systeem dan stralingspaneelverwarming de milde stralingswarmte zo efficiënt en economisch.

Alle ZEWOTHERM systemen bieden naast de praktische installatie het hoogste verwarmingscomfort, dat zichzelf meer dan terugbetaalt. Niet alleen voor uw eigen portemonnee, maar ook voor mens en milieu. Omdat de energiewende een belangrijk onderwerp is en blijft. Helaas speelt het echter nog steeds een ondergeschikte rol in de woning- en bouwtechnologie. Bij ZEWOTHERM willen wij onze bijdrage leveren om de klimaatdoelstellingen te bereiken en samen met u de energierevolutie verder te brengen. En dat kan alleen met efficiënte verwarmingstechnologie die werkt in een systeemnetwerk.

Wij informeren u graag over de nieuwste energie- en verwarmingssystemen met het hoogste wooncomfort. Overtuig uzelf van efficiënte warmtepompen, comfortabele oppervlakteverwarmingssystemen, doordachte woonruimteventilatieconcepten en intelligente huisstations.

Laten we samen de verantwoordelijkheid nemen. Voor het leven, voor het milieu, voor het welzijn. Energie. Bewust. Levend.

Het ZEWOTHERM systeemconcept

Geniet van zorgeloze warmte

De eisen die aan een modern energiesysteem worden gesteld, zijn eigenlijk heel eenvoudig: op betrouwbare wijze en met het oog op de toekomst zorgen voor een gezond, slim binnenklimaat. De uitvoering is iets ingewikkelder. Alle onderdelen moeten perfect op elkaar zijn afgestemd om de synergie-effecten te creëren die de systemen in staat stellen soepel samen te werken. Een "mixed bag" van systeemcomponenten kan bijvoorbeeld tot verrassingen leiden. Een oplossing die aanvankelijk als goed werd beschouwd (b.v. warmtepomp X hier, vloerverwarming Y daar) kan snel in een echte plaag veranderen als de "in elkaar geflanste" componenten niet optimaal op elkaar zijn afgestemd en letterlijk "oncontroleerbaar" zijn.

De oplossing: alles uit één hand! De energie- en verwarmingssystemen van ZEWOTHERM werken in een systeemnetwerk, dat naast warmteopwekking, -opslag en -transmissie ook woonruimteventilatie en slimme, variabele regeltechniek omvat. Altijd met de garantie dat het ene systeemonderdeel betrouwbaar overeenkomt met het volgende. Deze perfecte coördinatie betekent uiteindelijk dat de interfaces zodanig zijn ontworpen dat zij operationeel betrouwbaar zijn en dat het systeemnetwerk zich in een ideale bedrijfstoestand bevindt. Dit vergemakkelijkt ook de invoering van een systeemlabel voor verwarmingssystemen. En dan hebben we het nog niet eens over het feit dat betrouwbare, overtuigende bedrijfswaarden al in de planningsfase beschikbaar zijn en dat het perfecte samenspel zich meer dan terugbetaalt in de latere exploitatie.

Dit alles leidt niet alleen tot een betere levenskwaliteit en een aanzienlijk lager energieverbruik, maar verhoogt ook de duurzame waarde van een onroerend goed.

Veelzijdig in de systemen. Perfect in zijn geheel.

ZEWOTHERM zorgt voor zorgeloze warmte voor het hele gebouw met perfect op elkaar afgestemde systeemcomponenten.

Het systeemconcept wordt ook uitgevoerd in samenwerking met alle partners. Zo profiteert de SHK-vakhandelaar van verkoop- en informatieondersteunende maatregelen en een uitgebreid leveringsprogramma; de installerende vakman van een praktijkgerichte, efficiënte montage (desgewenst met voorafgaand advies en planning en ook leghulp) en tenslotte de eindverbruiker/gebruiker van een betrouwbare systeemtechniek - inclusief holistische systeemgarantie!

Alles moet gewoon passen. Wij informeren, adviseren en plannen graag (persoonlijk) over het toekomstgerichte ZEWOTHERM energie- en verwarmingssysteem. Voel je goed nu!

ZEWOTHERM bedrijfsfilm 2018